wz

 Firma 
Geodézie - Služby
vznik firmy v roce 2000
majitelka: Marie Hádková
vzdělání: Střední průmyslová škola zeměměřičská v Praze

 Odborná praxe 
- od r.1968 zaměstanec Katastrálního úřadu
- od r.1990 zaměstanec Geodézie ČS, a.s.
- od r.2000 založení vlastní firmy

 Spolupráce 

- Ing.Jitka Dufková, Jablonec n.N.

- Ing.Karel Švec, Jablonec n.N.

- firma GKS - Dušan Kajínek, Liberec